REGULAMIN SKLEPU EDIVA.PL

Sklep internetowy, działający pod adresem www.ediva.pl prowadzony jest przez firmę NEVIS ul. Stokowska 32P, 92-104 Łódź, NIP 947-184-48-83, działającą na podstawie Wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 I. Wstęp i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie                             należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Klienta, zasady ochrony danych osobowych Klienta, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Sklepu.

Sklepie                                          należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem http://www.ediva.pl, sprzedający produkty/towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dniach roboczych                       należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czasie realizacji zamówienia należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania;

Kliencie                                     należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupów w Sklepie, posiadającą konto klienta;

Koncie Klienta                      należy przez to rozumieć bazę zawierającą dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień.

 II. Zamówienia i zmiany w zamówieniach

1.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.ediva.pl.

2.   W celu składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego pod adresem www.ediva.pl/rejestracja oraz podanie danych obowiązkowych a także zapoznanie się Regulaminem.  Warunkiem założenia konta jest prawidłowe wypełnienie  formularza rejestracyjnego.

3.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu roboczym. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje informację, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, o dotarciu zamówienia do Sklepu z prośbą o jego potwierdzenie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymania potwierdzenia zamówienia od Klienta. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4.   W treści zamówienia Klient dokonuje wyboru:

a. zamawianych towarów,

b. adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres wskazany w formularzu rejestracyjnym),

c. sposobu dokonania płatności.

5.   Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi.

6.  Do sprzedaży promocyjnej oraz akcji wyprzedażowych przeznaczona jest ograniczona liczba dostępnych towarów.

7.   Wszystkie osoby, które dokonały rejestracji w sklepie mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie bonów zniżkowych oraz informacji o promocjach skierowanych do klientów sklepu ediva.pl.

8.    Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.

9.   Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu i jego wysyłkę drogą mailową. 

10. Wycofanie przez Klienta złożonego zamówienia jest możliwe do momentu jego potwierdzenia zgodnie z pkt. 3 powyżej. Wycofania dokonuje się poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@ediva.pl

11. Sklep dokłada starań, aby zamieszczone na stronie internetowej ediva.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym i danymi podanymi przez producenta. Kolory produktów prezentowanych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wynika to z nieco odmiennego wyświetlania obrazu przez poszczególne monitory komputerowe i inne wyświetlacze. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem biuro@ediva.pl

12. Rozmiar opakowania jest dostosowany do rozmiaru towaru, zapewniając jego najlepsze bezpieczeństwo.

13. Wysyłka towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu warunków wysyłki ze Sklepem. W takim przypadku nie mają zastosowania warunki wysyłki oraz ceny podane w zakładce „Koszty wysyłki”. Koszt przesyłki uzależniony jest od wielu czynników, dlatego przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt. Zamówienia zagraniczne są realizowane wyłącznie po otrzymaniu pełnej płatności na konto. Forma płatności przy odbiorze nie jest możliwa dla wysyłek zagranicznych.

 III. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień następuje w ciągu 48 godzin od momentu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. W przypadku opóźnień Klient informowany jest o przedłużającym się terminie realizacji, jego przyczynach oraz o możliwości odstąpienia od umowy.

2.   Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.  Klient otrzyma informację potwierdzającą nadanie przesyłki. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy przewozowej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep.

 IV. Ceny towarów i płatności

1.  Wszystkie ceny towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.   Klient dokonując zamówienia oświadcza, iż zamawia towar z obowiązkiem zapłaty.

4.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienie do dokonywania powyższych zmian nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

5.   Dostawa towaru odbywa się na adres wskazany przez Klienta. Koszty dostawy uzależnione są  od wagi przesyłki. Koszty dostawy są doliczane do każdego zamówienia osobno.

6.   Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 poniżej, płatność za zamówione towary wraz z dostawą może nastąpić:

a. gotówką przy odbiorze,

b. w formie przelewu,

Realizacja zamówienia, za które płatność następuje przelewem, rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia transakcji/poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

7.   W przypadku jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 299,00 zł przy dostawie na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy koszt przesyłki pokrywa ediva.pl.

 V. Wymiana i Reklamacje

1.    Wszystkie oferowane przez ediva.pl produkty są nowe i posiadają roczną gwarancją (chyba, że opis stanowi inaczej). W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sklepem.

2.    Możliwa jest wymiana towaru na inny model lub rozmiar dostępny w Sklepie. Warunkiem wymiany jest idealny stan towaru – nienoszący śladów użytkowania, wraz z metką oraz przedstawienie dowodu zakupu. Ślady użytkowania towaru uniemożliwiają jego wymianę. Zerwanie/uszkodzenie metek dołączonych do towaru (odzież, biżuteria, galanteria) skutkuje brakiem możliwości wymiany towaru.

3.   W przypadku wymiany konieczne jest złożenie nowego zamówienia na towar, który Klient chce otrzymać. Zamówienie na wymianę nie musi być opłacone, chyba, że wynika to z różnicy w cenie towarów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak towaru do wymiany. Za wymianę towaru Klient powinien uregulować płatność za kolejną przesyłkę niezależnie do wartości koszyka, w wysokości zgodnej z tabelą opłat w zakładce koszty wysyłki >link<

4.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.  wad,

b.  niezgodności towaru dostarczonego z towarem zamawianym.

5.   W takim wypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu ediva.pl  Skr. poczt. 8850, 90-962 Łódź 88, wraz z otrzymaną fakturą VAT/rachunkiem bądź innym dowodem zakupu wraz z opisem przyczyny reklamacji.

6.  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamacją.

W przypadku uznania reklamacji w zakresie wady towaru, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy a gdyby to było niemożliwe z powodu jego wyczerpania, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

W przypadku uznania reklamacji w zakresie niezgodności towaru z zamówieniem, towar zostanie wymieniony na towar zgodny z zamówieniem, a gdyby to było niemożliwe z powodu jego wyczerpania, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 VI. Odstąpienie od umowy

1.   Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz 14 dni na zwrot towaru. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, tj. nie nosi śladów użytkowania, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zerwanie/uszkodzenie metek dołączonych do towaru (odzież, biżuteria, galanteria) skutkuje brakiem możliwości zwrotu towaru.

2.   Koszty wysyłki zwracanego zakupionego w Sklepie towaru ponosi Klient.

3. Zwracany towar należy odsyłać razem dowodem dokumentującym zakup z podpisaną adnotacją o chęci zwrotu.

4.  Sklep dokonuje zwrotów płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu odebrania przez Sklep zwrotu towaru. Zwroty dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na podany numer rachunku bankowego Klienta

5.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru rozpatrywany jest indywidualnie.

6.   Zwroty realizowane są pod adresem pocztowymediva.pl  Skr. poczt. 8850, 90-962 Łódź 88

VII. Dane osobowe

1.  Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz do ich poprawianiai żądania zaprzestania ich przetwarzania.

2.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedający (Polityka prywatności)

 VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie ediva.pl zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.ediva.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

2.  Sklep ediva.pl ponosi odpowiedzialność za sprzedawane produkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Sklep dokonuje dodatkowego sprawdzenia jakości oferowanych produktów, zwłaszcza artykułów na zamówienie, aby   zminimalizować ryzyko reklamacji. Zadowolenie Klienta jest dla Sklepu bardzo ważne. Dlatego przełożyć się to może na czas wysłania zamówionych w Sklepie produktów do Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

4.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

5.  W razie niejasności lub pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

6.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź którekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zostanie za postanowienie niedozwolone bądź podobne do zamieszczonego w Rejestrze Niedozwolonych Postanowień Umownych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ponadto w przypadku zmian technicznych mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ediva.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


W przypadku pytań, sugestii lub niejasności prosimy o kontakt: biuro@ediva.pl

Zespół ediva.pl

 

 

FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY* TOWARU   

ADRES ZWROTU TOWARU:

ediva.pl

Skr. poczt. 8850

90-962 Łódź 88

e-mail: biuro@ediva.pl

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany.

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nr faktury lub zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Zwracany produkt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przyczyna zwrotu / bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Wymiana na:* …………………………………………………………………………....................................................................................

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis)

 

*niepotrzebne skreślić